Basis gezondheidsmeting 
Basis gezondheidsmeting
Tijdens het eerste consult nemen we een basis gezondheidsmeting af. De basismeting vormt het startpunt van het herstelproces bij klachten.
Hormonen
Het functioneren van de  bijnier speelt een belangrijke rol bij stressklachten. Ik herleid het aan de hand van het reflexpunt van je bijnier de disbalans van dit orgaan.
Daarnaast bekijken we het reflexpunt van je alvleesklier, schildklier en hypofyse. Het hormoonstelsel in je lichaam heeft een terug-koppelingssysteem waardoor hormoonorganen elkaar beïnvloeden.

Hormonen zijn de managers van je lichaam en sturen andere processen zoals bijvoorbeeld spijsvertering en zenuwstelsel aan. Je kunt je misschien voorstellen dat er chaos ontstaat wanneer het management van jouw lichaam de weg kwijt is.  
Lees hierover meer in mijn blog over bijnier uitputting,
Zuurgraad
De zuur/base verhouding in je lichaam bepaalt in belangrijke mate jouw algemene gezondheid. Door stress of voeding kan een te hoge zuurgraad ontstaan.  Verzuring belast jouw lichaam en veroorzaakt gezondheidsklachten en verhoogt stress (vicieuze cirkel). We meten jouw zuurgraad en besteden hier, indien noodzakelijk, aandacht aan.
Lees hierover meer in mijn blog over de zuurgraad.
Chakra's & meridianen
Chakra's (energiewielen) en meridianen (traditioneel Chinese Geneeswijze) geven veel informatie over jouw gezondheid en welzijn. Hiermee check ik als eerste jouw gronding en energievoorraad. Deze vormen het fundament voor jouw herstel. 
De puzzelstukje schuiven in elkaar
Mijn gereedschapskist aan werkvormen zet niet alleen jouw lichaam in haar kracht maar geeft daarnaast gedurende het hele proces informatie over jouw vooruitgang.

Mijn ervaring is dat alles in jouw lichaam samenhangt (lichaam, gevoel en mindset) en dat gedurende jouw proces van herstel de puzzelstukjes in elkaar schuiven.

Je leert in samenwerking met mij jouw zwakke en sterke kanten kennen. Je traint lichamelijk bewustzijn en zelfkennis. Hiermee ben je in de toekomst alert op het ontstaan van disbalans.
Weerbaar en bewust
Je bent aan het einde van het proces in staat jouw eigen energiepeil op niveau te houden en actie te ondernemen wanneer de druk om wat voor reden dan ook hoog oploopt.
 
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..