Basis gezondheidsmeting

Tijdens het eerste consult nemen we een basis gezondheidsmeting af. De basismeting vormt het startpunt van het herstelproces bij klachten.
Het functioneren van de  bijnier speelt een belangrijke rol bij stressklachten. Ik herleid het aan de hand van het reflexpunt van je bijnier de disbalans van dit orgaan. Lees hierover meer in mijn blog over bijnier uitputting,

De zuur/base verhouding in je lichaam bepaalt in belangrijke mate jouw algemene gezondheid. Lees hierover meer in mijn blog over de zuurgraad.

Basismeting bij burn-out