Klankmassage 
Klankmassage
  • Ken je het effect van een steentje dat in het water wordt gegooid?
Het water wordt in beweging gezet en er ontstaan kringen die zich in het water verspreiden. Hoe een watermolecuul in beweging komt is een natuurgeneeskundige wet.

Een lichaam bevat circa 80% water. Omdat tijdens en klankmassage watermoleculen in je lichaam in beweging worden gebracht gebeurt hetzelfde als met het steentje in het water. Door de beweging die in het water in je lichaam ontstaat worden:
  1. gifstoffen afgevoerd,
  2. de bloedsomloop gestimuleerd en
  3. lichaamsenergie in beweging gebracht.
Klankschalen produceren een rijkdom aan frequenties. De zachte trillingen zorgen voor harmonie in alle cellen in je lichaam. Je ontspant, lichaamscellen worden gereinigd en je komt dichter bij jezelf.
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..